Stanowisko pracy w przemyśle ciężkim

elektronarzędziaKażdy przedsiębiorca jest odpowiedzialny z organizację swojej firmy, nie tylko w trosce o profity, ale również bezpieczeństwo i komfort pracowników. Organizując poszczególne stanowiska, pracy stoi on przed bardzo trudnym zadaniem. Musi wziąć pod uwagę wiele czynników, bez których praca nie będzie mogła przebiegać sprawnie.

 

Czym jest stanowisko pracy? Jest to przydzielone dla każdego pracownika miejsce, w którym wykonuje on powierzone mu zadania. Na nie składa się między innymi pomieszczenie, sprzęt do wykonania określonych czynności, sprzęt pomocniczy oraz materiały i półprodukty potrzebne do stworzenia gotowego produktu lub świadczonych usług. Przepisy dotyczące organizacji miejsca pracy określa BHP. Mówią one przede wszystkim o ochronie ludzkiego życia i zdrowia oraz ergonomii, będącej obecnie najważniejszą dziedziną zarządzania. Z biegiem lat powstają coraz nowsze rozwiązania technologiczne na każdym niemalże polu. Dzięki temu usprawnić możemy każdą wykonywaną czynność. Coraz nowszy sprzęt pomocniczy, taki jak chwytaki, balansery, dźwigi i inne, jest bardziej precyzyjny i prosty w obsłudze. Wpływa to na bezpieczeństwo osób zatrudnionych. Inwestycja w maszyny jest bardzo ważna. Firma, która idzie z duchem czasu, nie pozostaje w tyle na rynku. Dzięki nowym narzędziom pracownicy wykonują swoje zadania szybciej i chętniej. Bardzo ważne jest również przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi tego typu sprzętu, który musi być dostosowany do poszczególnych czynności. Maszyny powinny być regularnie sprawdzane pod względem technicznym i ewentualnie wymieniane. Kolejnym aspektem jeśli chodzi o stanowisko pracy jest środowisko. Istnieją rozmaite zawody, w których praca wykonywana jest w różnych warunkach. Pracownicy kopalni, oczyszczalni ścieków, ogromnych hal i placów budowy narażeni są w największym stopniu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Dlatego też bardzo ważne jest w tym przypadku zabezpieczenie miejsca pracy specjalnymi maszynami oraz konstrukcjami wykonanymi z odpowiednich materiałów kwasoodpornych, wodoodpornych i tym podobnych. Tego typu miejsca powinny być wyposażone w różnego rodzaju bariery ochronne, siatki, liny i łańcuchy oraz dźwignie, windy i ciągi komunikacyjne. Jeżeli dany pracownik wykonuje określone czynności na panelu sterowniczym, musi mieć do niego łatwy dostęp oraz niczym nieograniczoną widoczność.

Bardzo ważna jest również regulacja wysokości części przeznaczonej do obsługi przez człowieka, ponieważ trudno jest przewidzieć, kto będzie pracował w danym miejscu w przyszłości. W takich miejscach należy bardzo skrupulatnie przestrzegać przepisów. Każdy pracownik musi posiadać specjalna odzież ochronną. Często dotyczy to również trudnych warunków atmosferycznych, na przykład miejsc, w których temperatura spada do minus trzydziestu stopni. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakazują również zaopatrzenie pracowników fizycznych w ubiór letni i zimowy na zmianę. Oprócz stroju, ważne są również kaski, ochraniacze, maski i specjalne rękawice. Przepisy te dotyczą poszczególnych zawodów i powinny być bezwzględnie przestrzegane zarówno przez pracodawcę, jak i każdego pracownika. Przy organizacji miejsca pracy należy również zwrócić uwagę na czas wykonywanej pracy oraz przerwy. Praca fizyczna wiąże się z ryzykiem wystąpienia urazów kręgosłupa i mięśni, dlatego może być wykonywana tylko i wyłącznie przez osoby pełnosprawne i zdrowe. Przepisy określają wagę podnoszonych i przesuwanych po określonej powierzchni przedmiotów, a także czas wykonywanych czynności fizycznych w ciągu dnia lub miesiąca dla pracownika zatrudnionego na stałe i osobno dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dotyczą również zupełnie innych zawodów. Także praca siedząca jest obwarowana pewnymi zasadami. Osoba, która pracuje przy komputerze, znajduje się przez długi okres czasu w takiej samej pozycji. Jest to niebezpieczne dla kręgosłupa, oczu oraz układu krwionośnego. Stanowisko pracy siedzącej musi być zaprojektowane tak, aby pracownik mógł czuć się komfortowo. Jeśli chodzi o pracę przy komputerze, powinna być ona ograniczona do kilku godzin dziennie i odbywać się z co najmniej kilkuminutowymi przerwami. Odpoczynek od monitora jest potrzebny dla oczu oraz pozwala zapobiec przewlekłym bólom głowy. Stanowisko pracy musi być wyposażone w biurko i krzesło o regulowanych wysokościach blatu, siedziska i podłokietników. Określona jest również odległość monitora od oczu pracownika. Pozycja siedzenia nie powinna powodować ucisku. W każdym zakładzie pracy i w przypadku każdego zawodu, ustalone są osobne przepisy dla osób niepełnosprawnych, chorych oraz kobiet w ciąży. Każde stanowisko pracy powinno być również odpowiednio oświetlone. Bardzo ważne jest zastosowanie światła bezpiecznego dla oczu. Zapewnienie dobrej widoczności dla pracowników fizycznych oraz umysłowych jest kluczowe. Oprócz tego należy zapewnić osobom odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Przebywanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych przez wiele godzin może powodować nadmierną utratę wody w organizmie lub odmrożenia. Jeżeli nie można zapewnić konkretnych warunków, należy wyposażyć pracowników w odpowiednia odzież. Ryzyko utraty zdrowia jest obecne w każdym niemal zawodzie. Z pozoru banalne dolegliwości znajdują swoja przyczynę w pracy w konkretnych warunkach. Za przykład posłużyć może obsługa pasażerów samolotów. Osoby przebywające długi czas w samolocie są narażone na szkodliwe oddziaływanie kosmiczne, które może powodować powstanie komórek rakowych w organizmie oraz wiele innych dolegliwości. Ważne jest zatem przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy w tygodniu i miesiącu. Niektórych chorób zawodowych niestety nie sposób zapobiec. Paprametry stanowiska pracy określone zostały także dla obsługi balanserów - szczegóły na: http://www.3arm.pl/seria-3,816.htmlergonomia pracy

Ostatnimi czasy bardzo dużo uwagi zwraca się na stres. Zwykle jest związany również z prywatną sytuacją w domu, ale najczęściej przyczyn szukać można w pracy. Nie można zapobiec konkretnym przypadkom, które wyprowadzają pracowników z równowagi. Można jednak załagodzić negatywne skutki poprzez wprowadzenie korzystnej atmosfery w zakładzie pracy. Za nią z kolei odpowiedzialna jest grupa osób zatrudnionych. Zgrany zespół pomaga sobie w kryzysowych sytuacjach. Atmosfera w grupie jest częścią organizacji miejsca pracy i zarządzania. Nie da się jej jednak skrupulatnie zaplanować czy zorganizować. Można jednak ją wesprzeć poprzez odpowiedni dobór pracowników, odpowiednią motywacje oraz wiele innych czynników, takich jak wyposażenie, polecenia możliwe do wykonania i rozsądny podział pracy. Za tego typu element odpowiedzialny jest sam pracodawca lub osoba znajdująca się na stanowisku kierowniczym. Przemyślane planowanie struktury organizacyjnej w firmie to krok do sukcesu. Zmotywowani i zadowoleni pracownicy, którzy darzą się wzajemnie zaufaniem, mają wspólny cel, który pokrywa się z celem właściciela firmy. Należy więc nieustannie starać się, aby atmosfera była jak najlepsza dla każdego pracownika. Bezpieczne stanowisko pracy połączone z przyjazną atmosferą to gwarancja dobrej i efektywnej współpracy. Każdy przedsiębiorca ma zatem bardzo ważne zadanie. Musi zagwarantować optymalne warunki pracy dla każdego pojedynczego pracownika. Usprawniając proces pracy poprzez odpowiednie wyposażenie w niezbędny sprzęt i maszyny pomocnicze oraz zabezpieczenia spełniające wszelkie normy, pokazuje, że dba o dobro osób zatrudnionych. Dzięki takiemu posunięciu zyskuje zaufanie pracowników. Długotrwała współpraca jest niezbędna, dlatego każde stanowisko pracy powinno być rozważane osobno i dostosowane do możliwości i stanu zdrowia każdej osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie. Przepisy zmieniają się wraz z powstaniem nowych rozwiązań technologicznych, dlatego osoba odpowiedzialna za zarządzanie przedsiębiorstwem musi być nieustanie na bieżąco w tej dziedzinie. Stanowisko pracy nigdy nie jest zaplanowane raz na zawsze. Ulega wielu modyfikacjom wraz ze zmianą podziały zadań i organizacji wykonywania poleceń w danym zakładzie pracy.