Co obejmują szybkie tłumaczenia techniczne?

tłumaczenia techniczneŚwiat globalizuje się coraz intensywniej, ludzie chętniej podróżują i porozumiewają się z mieszkańcami innych krajów, jednak istnieją takie dziedziny życia, w których znajomość podstawowego słownictwa nie zawsze jest wystarczająca. Ze względu na to, że rynki zostały otwarte także dla przedsiębiorców oraz producentów specjalizujących się w odpowiednich branżach technologicznych, ich prawidłowe funkcjonowanie oraz zawieranie kontraktów międzynarodowych, uzależnione jest przede wszystkim od doskonałej komunikacji. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularnością zaczęły się cieszyć biura tłumaczeniowe, które zawęziły swoje usługi tylko i wyłącznie do tłumaczeń technicznych.

Szybkie tłumaczenia techniczne wymagają od osób, które je przeprowadzają, zegarmistrzowskiej precyzji oraz wykorzystywania biegłej znajomości fachowej terminologii, dlatego też od tłumacza wymaga się biegłości nie tylko w posługiwaniu się językiem obcym oraz swoim własnym, ojczystym, ale także wiedzy technicznej, w obrębie której wykonuje swoją pracę. Biegła znajomość języka jest oczywiście głównym kryterium zwłaszcza, że tłumacz nie tylko przekłada określony tekst mówiony i pisany na język obcy, ale także z języka obcego na ojczysty, trudno więc wyobrazić sobie jego ostateczną formę posiadającą błędy stylistyczne czy gramatyczne. Bogactwo językowe ułatwia też znacznie pracę, głównie dlatego, że tekst tłumaczony jest bardziej pełny, a sam tłumacz bardziej elastyczny w trakcie dokonywania przekładu. Język jest takim narzędziem, który rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny, dlatego też tłumacz nie może bazować tylko i wyłącznie na zdobytej już wiedzy, ale regularnie ją powiększać zwracając uwagę na wszystkie ?nowości?, które pojawiły się nie tylko w samym języku, ale i terminologii branżowej. Trudno sobie wyobrazić bowiem jakikolwiek przekład, na przykład z zagadnień medycznych, bez znajomości pojęć oraz nazw określonych narzędzi. Tłumacze specjalistyczni posiadają więc zwykle dwa dyplomy studiów wyższych ? lingwistyczne oraz techniczne, dzięki którym w pełniejszy sposób mogą wykonywać swoją pracę. Ze względu na to, że wiele z tłumaczeń musi być wykonanych w sposób nie budzący wątpliwości, wiele osób dokonujących przekładu współpracuje z ekspertami z danych dziedzin na bieżąco konsultując pewne trudności oraz sprawdzając poprawność przekładanych treści.

Biura tłumaczeniowe oferujące szybkie tłumaczenia techniczne umożliwiają swoim klientom sporządzanie przekładów z różnych dziedzin szczegółowych takich, jak budownictwo i architektura, energetyka, elektronika, automatyka i robotyka, mechanika, mechatronika, telekomunikacja, górnictwo i geologia, chemia, inżynieria środowiska, informatyka oraz transport lotniczy, kolejowy, gospodarki morskiej, drogowy oraz spedycyjny. Dzięki temu, że zespół tego typu biur tworzony jest z najlepszych tłumaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach i posiadających odmienne kompetencje językowe, możliwe jest wykonywanie przekładów praktycznie w dowolnej kombinacji językowej. Ze względu na to, że każdorazowo największą rolę w przekładzie odgrywa czas, tłumaczenia, a zwłaszcza szybkie tłumaczenia techniczne Edeka wykonywane są precyzyjnie, terminowo oraz z dokładnym zachowaniem ścisłych norm, właściwych dla poszczególnych branż, technik i technologii. Dobrze wykonane zlecenie musi bazować przede wszystkim na konkretach i bogatej terminologii, dlatego też biura, które nie chcą i nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek niedociągnięcia, inwestuje w wykształconą i ? przede wszystkim ? doświadczoną kadrę, będącą nie tylko doświadczonymi językoznawcami, ale także technikami, inżynierami oraz certyfikowanymi specjalistami z dziedzin politechnicznych.biuro tłumaczeń

Wspomniany już wcześniej czas dokonywania przekładu może być obecnie skrócony do absolutnego minimum głównie dzięki wprowadzeniu w przestrzeń branży najnowszej technologii. Każde tłumaczenie techniczne analizowane jest w sposób indywidualny, dlatego też niezbędna jest wnikliwa specjalizacja pozwalająca każdorazowo na dobranie odpowiednich narzędzi translatorskich. Ze względu na to, że najczęściej zlecane zamówienia dotyczą ważnych dokumentów, tłumacze muszą pracować w trybie podobnym do tłumaczy przysięgłych ? wiele z tekstów dotyczy precyzyjnych specyfikacji, patentów oraz korespondencji międzynarodowych, trudno sobie więc wyobrazić, aby którekolwiek przedsiębiorstwo czy indywidualni klienci pozwolili sobie na udostępnianie istotnych danych bez otrzymania gwarancji, że wszystkie z nich pozostaną jedynie w pamięci tłumacza i nie zostaną ujawnione lub przekazane konkurencji. Przykładowe dokumenty, które poddawane są specjalistycznym przekładom to przede wszystkim: instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje serwisowe, katalogi produktów oraz ich części, dokumentacje techniczne, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, rysunki techniczne, protokoły z kontroli jakości, instrukcje konserwacji, księgi jakości, karty charakterystyki produktów, dokumentacje patentowe, karty danych technicznych określonego produktu, karty identyfikacyjne, materiały szkoleniowo-instruktażowe, normy techniczne, podręczniki, poradniki techniczne, artykuły naukowe, umowy serwisowe, instrukcje eksploatacji, dokumentacje produkcyjne, certyfikaty, dyplomy, korespondencje wewnętrzne, atesty i zezwolenia na produkcję.